تعریف وضعیت سفارش در نرم افزار پخش مویرگی دسیما

تعریف وضعیت سفارش در اپلیکیشن پخش مویرگی دسیما

تعریف وضعیت سفارش در نرم افزار پخش مویرگی دسیما

در این آموزش ویدیویی با چگونگی تعریف وضعیت های سفارش در برنامه سفارشگیری دسیما آشنا می شوید.

همچنین از کاربردهای وضعیت سفارش های پیش فرض نرم افزار پخش و فروش دسیما مطلع می شوید.

شما می توانید وضعیت سفارش های مختص خودتان را تعریف کنید و عملیات های خاص خودشان را برایشان تعریف کنید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.