ویرایش سفارش ها در نرم افزار فروش و پخش مویرگی دسیما

ویرایش سفارش ها در نرم افزار فروش و پخش مویرگی دسیما

ویرایش سفارش ها در نرم افزار فروش و پخش مویرگی دسیما

در این آموزش ویدیویی با چگونگی تعریف وضعیت های سفارش در نرم افزار سفارشگیری دسیما آشنا می شوید.

همچنین از کاربردهای وضعیت سفارش های پیش فرض نرم افزار پخش و فروش دسیما مطلع می شوید.

شما می توانید وضعیت سفارش های مختص خودتان را تعریف کنید و عملیات های خاص خودشان را برایشان تعریف کنید.

    نظرتان را بنویسید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.