مرجوعی کالا پس از فروش

مرجوعی کالا

مرجوعی کالا یا برگشت فروش یکی از دشواری های عرصه توزیع و پخش است؛ در این میان شناخت و بررسی علت مرجوعی کالا میتواند در تدوین و ارائه راهکارهای کاهش برگشت از فروش تأثیر گذار

تور ویزیت چیست؟

تور ویزیت

تور ویزیت چیست؟ چگونه تور ویزیت ایجاد کنیم؟ مزایای استفاده از نرم افزار و اپلیکیشن برای ایجاد تور ویزیت و تعیین مسیر ویزیتور چیست؟ یکی از دغدغه های شرکت های پخش مویرگی، نظم بخشیدن به